سبد خرید خالی است !
 
 
پيتزا مخلوط

پيتزا مخلوط

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
پيتزا پپرونی و  قارچ

پيتزا پپرونی و قارچ

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
 
پيتزا گوشت و قارچ

پيتزا گوشت و قارچ

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
پيتزا باگت مخلوط

پيتزا باگت مخلوط

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
 
پيتزا سكه ای مخلوط

پيتزا سكه ای مخلوط

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
پيتزا باگت گوشت و قارچ

پيتزا باگت گوشت و قارچ

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
 
پيتزا مرغ و قارچ

پيتزا مرغ و قارچ

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
 
پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

ادامه...

مشاهده سفارش   

 
خمیر پیتزا

خمیر پیتزا

بعضی وقت ها درست کردن پیتزا به اندازه آماده اش لذت بخش است. با مواد مورد علاقه خود و خمیر پیتزا 777 تنوع پیتزای شما پایان ناپذیر است. ادامه...

مشاهده سفارش   

 
 
 
 
 
 
   صنایع غذایی 777
   محصولات
   خدمات رستورانی
   برند خصوصی
   فروشگاه اینترنتی